DO GÓRY

Znaczki w kwadracie oznaczają, że jest to nagroda, którą dostaje się tylko po spełnieniu pewnych warunków zawartych w tekście np. posiadanie kolegi na wycieczce.

 

Aby zebrać przedmioty z zebranych kart, należy udać się do baru, gdzie można wymienić zebrane karty na przedmioty. Aby móc zebrać przedmioty, należy dotrzeć do karty z napisem „Idź do baru”. Jeżeli skończymy wycieczkę przed jej zakończeniem. Musimy porzucić łup.

 

Przykładowe karty scavengera

Porcja paliwa

Dawka Tornado

Losowy narkołyk lub lek

Gambel

Znaczenie symboli na kartach

Scavenger to osoba, która potrafią wyjść w teren i wyśledzić różne wartościowe przedmioty i informacje. Każdy Ranger musi posiadać mapę terenu z zaznaczonymi miejscami, gdzie znajdują się przystanki Scavengera (dostarczona zostanie przez organizatorów). Każdą wycieczkę rozpoczynamy w barze (jak każda dobra przygoda), podchodzimy do worka startowego i wyjmujemy pierwszą kartę. Z każdego worka możemy wyciągnąć jednorazowo jedną kartę. Na każdej karcie są trzy elementy: tekst opisujący, co się stało; miejsce gdzie mamy się udać po następną kartę; przedmioty, które udało nam się zebrać po drodze. Wyciągniętą kartę zabieramy ze sobą i stosujemy się do jej tekstu.

Mechanika scavengera

Wyciągnij kartę trafienia

Okaleczenie

Napromieniowanie

Plotka

X punktów doświadczenia

Napromieniowanie

Okaleczenie

Wyciągnij kartę trafienia

IMPREZY, KTÓRE LUBIMY

PATRONI

SPONSORZY

W trakcie trwania gry walki między uczestnikami gry (Graczami, mobami etc.) mogą być rozstrzygane na dwa sposoby – walkę strzelecką (z wykorzystaniem replik ASG) bądź walkę wręcz (z wykorzystaniem otulin).

Uwaga: ze względu na używanie w trakcie gry replik ASG na terenie całej gry obowiązuje BEZWZGLĘDNY  OBOWIĄZEK noszenia okularów ochronnych zatwierdzonych przed grą terenową, z wyłączeniem stref do tego wyznaczonych (strefy Off-ASG) acz zalecane jest noszenie okularów także w strefach Off-ASG.