DO GÓRY

Post-apo to nie rurki z kremem, a operowanie ludzi nigdy nie było proste. W świecie post-apo ciężko o sterylne warunki nie mówiąc już o zaawansowanym sprzęcie medycznym. Jednocześnie poziom wiedzy medycznej nie jest większy niż w obecnych czasach. Oznacza to, że każda operacja, która w naszych warunkach jest bardzo trudna lub nie wykonalna jest z góry skazana na porażkę. Oczywiście nadal możesz próbować ją przeprowadzić ale na 1000 % pacjent umrze w jej trakcie lub chwilę po.

 

Jeżeli nie jesteś pewny, czy dana operacja się uda, zgłoś się do Chomzika w celu przedyskutowania problemu.

Realizm świata
post-apo

Przykładowa karta rany, opis poszczególnych elementów znajdziesz poniżej

Jeżeli opis rany mówi, że pacjent potrzebuje operacji, a po niej i tak ma okaleczenie, są trzy wyjścia:

Pierwsze, to zoperować pacjenta i następnie wykonać drugą operację by zoperować okaleczenie.

Drugie, to zoperować pacjenta i zostawić okaleczenie.

Trzecie wyjście, to przy operacji możemy dodać do poziomu trudności +3 i zoperować wszystko na raz.

Każdą operację można przeprowadzić w kilku chirurgów. Maksymalna ilość chirurgów, którzy mogą przeprowadzać jedną operację na raz, to 2. W takim wypadku, bierzemy poziom rany, następnie dzielimy go przez ilość zaangażowanych chirurgów i zaokrąglamy w górę. Każdy z chirurgów musi przeprowadzić udaną operację o tej wartości, przy pomocy własnego zestawu chirurgicznego. Jeżeli choć jedna z operacji się nie powiedzie, pacjent umiera.

Multitasking

Czasami pacjent posiada okaleczenie, jest to stałe uszkodzenie, które nie zagraża życiu pacjenta. Jeżeli pacjent chce wyleczyć swoje okaleczenie (NIE BLIZNĘ), należy wykonać operację, na normalnych zasadach o trudności 5. Jeżeli operacja się nie uda, pacjent umiera.

Leczenie okaleczeń

Przed każdą operacją należy podać pacjentowi Painkiler. W przypadku, gdy tego nie zrobimy trudność operacji rośnie o 1.

 

Zamiast painkillera można zastosować odpowiedni środek anestezjologiczny (np. Ketaminium Hydroxyalkanium) w takim wypadku operacja jest o 1 łatwiejsza.

 

Na przeprowadzenie operacji masz 15 minut. Przed rozpoczęciem operacji należy aktywować minutnik poprzez przekręcenie go na pozycje 55’ w celu nakręcenia sprężyny a następnie ustawić na 15’. Czas ten może zostać zmodyfikowany odpowiednimi sztuczkami.

 

Operacja polega na tym, że wyciągasz tyle kart, ile wynosi trudność rany (cyfra na karcie rany zmodyfikowana o wartości z karty trafienia i ewentualne środki farmakologiczne). Karty z talii należy wyciągać pojedynczo. Po każdej karcie musisz wyciągnąć z pojemnika symbole przedstawione na karcie, wykorzystując narzędzia do operacji. Po wyciągnięciu wszystkich wymaganych symboli, przedstawionych na  wyciągniętej karcie ran, operacja kończy się sukcesem. Operacja kończy się porażką w wypadku, gdy skończy się czas, chirurg wyciągnie nieodpowiedni symbol z pojemnika lub gdy ilość symboli na wyciągniętych kartach uniemożliwia wykonanie operacji. Po skończonej operacji należy wyciągnięte symbole umieścić ponownie w butelce, a talię kart potasować.

Operacje przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu na który składa się:

 

 • Talia kart chirurga (30 kart):
  • 18 kart z jednym symbolem, po dwie karty na każdy z dziewięciu symboli
  • 9 kart z dwoma symbolami, po jednej na każdy symbol
  • 3 kart pustych
 • Butelka z symbolami w środku
 • Narzędzia chirurgiczne - dwa druty do wyciągania symboli z butelki
 • Minutnik

 

Istnieje 9 symboli, które można znaleźć na kartach chirurga i w pojemniku z symbolami.
 

Jeżeli w opisie rany, jest wymagana interwencja chirurga lub operacja, oznacza to, że są potrzebne twoje usługi. Na szczycie Karty Rany jest przedstawiona cyfra, to ona najbardziej nas interesuje gdyż określa ona poziom trudności operacji.

Przeprowadzanie operacji

Okaleczenia i bycie chirurgiem

Na terenie można pozyskać 5 rodzajów chemii bojowej:

 

Painkiler – środek przeciwbólowy, niezbędny do operacji.

 

Ketaminium Hydroxyalkanium - Wziewno-doustno-doodbytniczy środek anestezjologiczny o przyspieszonym działaniu. Można używać w czasie operacji zamiast painkillera.

 

Medpak – medpak to chemia, która leczy ranę do 5 poziomu, ale nie niwelujące okaleczenia. W przypadku lekkiej rany na karcie trafienia leczy ją bez konieczności rozpatrywania karty ran. Ratuje życie. Pamiętaj, że zażycie 3 Medpaków jednego dnia skutkuje śmiercią.

 

Deadline – Trochę jak medpak, ale leczy każda ranę (nie śmierć) i nie ma limitów użycia dziennie. Ciężki do zdobycia, zachowaj na czarną godzinę. Również nie leczy okaleczeń.

 

AR-23 – Eksperymentalny rodzaj chemii. Leczy jedno okaleczenie

Karty trafień

Karty ran i opatrywanie

Ranny wygląda na spragnionego. Daj mu coś do picia, to na pewno go uspokoi.

Należy uspokoić rannego. Nawet jak nie panikuje kilka ciepłych słów może ukoić rany.

  

 1. Opis rany. W zależności jak została spowodowana rana, występuje inna rana. Jeżeli postać otrzymała ranę w lekki, lub ciężki pancerz, czytamy opis rany Pancerz lekki, lub Pancerz ciężki. Jeżeli postać otrzymała obrażenie w część ciała nie chronioną przez pancerz, pancerz jest uszkodzony, lub jeśli postać nie posiada pancerza, czytamy opis rany w zależności od rodzaju trafienia. Jeżeli Jest to rana postrzałowa czytamy Kulka, jeżeli obrażenia w walce wręcz, Otulina. W przypadku jakichkolwiek innych obrażeń czytamy opis rany Inny rodzaj.

 

 1. W przypadku, gdy opis rany mówi o okaleczeniu, należy powiedzieć rannemu, że jest okaleczony i do czasu operacji u chirurga musi odgrywać efekt okaleczenia opisany na karcie rany.

  

Gdy na karcie trafienia pojawia się Rana (Lekka, Ciężka lub Krytyczna), medyk ma najwięcej do roboty.

Należy wylosować kartę rany i rozpatrzyć jej skutki:

 

 1. Na każdej karcie rany jest opisana poważność rany. Jest to informacja potrzebna Chirurgowi, jeżeli rana wymaga operacji. Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu medycyny (Cecha Medyk Bojowy) są w stanie opatrywać rany poziomu 5 i niższych. Sanitariusze są w stanie opatrywać dowolne rany. Poziom rany należy zmodyfikować (zapisać to na karcie ran) w zależności od rany z karty trafienia w następujący sposób:
  • Lekka rana +0
  • Ciężka rana +1
  • Krytyczna rana +3

 

 1. Symbole oznaczają co jest potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. Przez medyka. Należy wykonać wskazane polecenia, zanim doprowadzi się rannego do chirurga. Możliwe symbole:

 

Chemia bojowa

Okaleczenia / Chirurg

Chemia

Karty rany

Karty trafień

Medyk to profesja, która pozwala na uratowanie życia rannemu koledze. Posiadasz mistyczną wiedzę w jaki sposób zatkać dziurę po kuli żeby krew nie wyciekała czy też jak zaszyć ranę żeby wnętrzności nie stały się zewnętrznościami. Jeżeli zdecydujesz się grać medykiem, powinieneś zaopatrzyć się w coś do pisania (czymś trzeba wypisywać recepty) oraz bandaże (mogą być to np. paski ze starego prześcieradła, im brudniejsze tym lepiej – to post-apo!). Ponadto zalecamy przewidzenie w stroju odpowiedniego miejsca na przechowywanie kart trafień oraz kart ran które będziesz wydawał graczom żeby nie myliły ci się z innymi elementami fabularnymi.

 

A teraz trochę o tym jak działa twoja profesja. Każdy gracz posiada kartę trafienia. Jest to karta, którą otwiera się po trafieniu. Na tej karcie można znaleźć 5 rodzajów efektu: Nic ci się nie stało, Stres pola walki, Lekka Rana, Ciężka Rana, Krytyczna Rana. Karty trafienia są jednorazowe, po ich otwarciu należy je przedrzeć na pół aby uniknąć omyłkowego ponownego wykorzystania tej samej karty.

 

W przypadku Stresu pola walki, gracz będzie panikował. Następnie należy dostarczyć mu nową Kartę Trafienia.

 

W przypadku nic się nie stało, gracz musi zostać sprawdzony, czy rzeczywiście nic mu nie jest i następnie należy dać mu nową Kartę Trafienia

 

W przypadku Lekkiej Rany, gracz ma 5 minut aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Jeżeli nosi ciężki pancerz, może on zignorować tą ranę. Na tą ranę działa również Medpak. W przypadku pancerza lub medpaka, graczowi należy dostarczyć nową kartę trafienia.

 

W przypadku Ciężkiej Rany, gracz ma 5 minut aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Tutaj pomoże tylko interwencja sanitariusza lub Deadline. Poziom trudności wylosowanej rany (patrz „Opatrywanie ran”) wzrasta o +1 (należy zapisać to na karcie rany).

 

W przypadku Krytycznej Rany, gracz ma 1 minutę aby otrzymać niezbędną pomoc medyczną. Tutaj pomoże tylko interwencja sanitariusza lub Deadline. Poziom trudności wylosowanej rany (patrz „Opatrywanie ran”) wzrasta o +3 (należy zapisać to na karcie rany).

Mechanika medyka

Rana nie wygląda zbyt dobrze. Musisz ją zabandażować, żeby uniknąć infekcji.

Jakaś kość została złamana lub pęknięta. Należy usztywnić miejsce rany. Wystarczy jakiś patyk. Bez przesady.

Ranny jest w szoku i należy poczęstować go jakimś dragiem. Uśmierzy to ból, który po szoku na pewno będzie bardzo duży.

9 symboli, które można znaleźć na kartach chirurga

Poziom trudności operacji

IMPREZY, KTÓRE LUBIMY

PATRONI

SPONSORZY

W trakcie trwania gry walki między uczestnikami gry (Graczami, mobami etc.) mogą być rozstrzygane na dwa sposoby – walkę strzelecką (z wykorzystaniem replik ASG) bądź walkę wręcz (z wykorzystaniem otulin).

Uwaga: ze względu na używanie w trakcie gry replik ASG na terenie całej gry obowiązuje BEZWZGLĘDNY  OBOWIĄZEK noszenia okularów ochronnych zatwierdzonych przed grą terenową, z wyłączeniem stref do tego wyznaczonych (strefy Off-ASG) acz zalecane jest noszenie okularów także w strefach Off-ASG.