Work in progres... 

Spodziewajcie się aktualizacji

koło 9 kwietnia 2024!

DO GÓRY

Post-apo to nie rurki z kremem, a operowanie ludzi nigdy nie było proste. W świecie post-apo ciężko o sterylne warunki nie mówiąc już o zaawansowanym sprzęcie medycznym. Jednocześnie poziom wiedzy medycznej nie jest większy niż w obecnych czasach. Oznacza to, że każda operacja, która w naszych warunkach jest bardzo trudna lub nie wykonalna jest z góry skazana na porażkę. Oczywiście nadal możesz próbować ją przeprowadzić ale na 1000 % pacjent umrze w jej trakcie lub chwilę po.

 

Jeżeli nie jesteś pewny, czy dana operacja się uda, zgłoś się do Kumpella w celu przedyskutowania problemu.

Realizm świata
post-apo

Jeżeli opis rany mówi, że pacjent potrzebuje operacji, a po niej i tak ma okaleczenie, są trzy wyjścia:

Pierwsze, to zoperować pacjenta i następnie wykonać drugą operację by zoperować okaleczenie.

Drugie, to zoperować pacjenta i zostawić okaleczenie.

Trzecie wyjście, to przy operacji możemy dodać do poziomu trudności +3 i zoperować wszystko na raz.

Każdą operację można przeprowadzić w kilku chirurgów. Maksymalna ilość chirurgów, którzy mogą przeprowadzać jedną operację na raz, to 2. W takim wypadku, bierzemy poziom rany, następnie dzielimy go przez ilość zaangażowanych chirurgów i zaokrąglamy w górę. Każdy z chirurgów musi przeprowadzić udaną operację o tej wartości, przy pomocy własnego zestawu chirurgicznego. Jeżeli choć jedna z operacji się nie powiedzie, pacjent umiera.

Multitasking

Czasami pacjent posiada okaleczenie, jest to stałe uszkodzenie, które nie zagraża życiu pacjenta. Jeżeli pacjent chce wyleczyć swoje okaleczenie (NIE BLIZNĘ), należy wykonać operację, na normalnych zasadach o trudności 5. Jeżeli operacja się nie uda, pacjent umiera.

Leczenie okaleczeń

Przed każdą operacją należy podać pacjentowi Painkiler. W przypadku, gdy tego nie zrobimy trudność operacji rośnie o 1.

 

Zamiast painkillera można zastosować odpowiedni środek anestezjologiczny (np. Ketaminium Hydroxyalkanium) w takim wypadku operacja jest o 1 łatwiejsza.

 

Na przeprowadzenie operacji masz 15 minut. Przed rozpoczęciem operacji należy aktywować minutnik poprzez przekręcenie go na pozycje 55’ w celu nakręcenia sprężyny a następnie ustawić na 15’. Czas ten może zostać zmodyfikowany odpowiednimi sztuczkami.

 

Operacja polega na tym, że wyciągasz tyle kart, ile wynosi trudność operacji. Karty z talii należy wyciągać pojedynczo. Po każdej karcie musisz wyciągnąć z pojemnika symbole przedstawione na karcie, wykorzystując narzędzia do operacji. Po wyciągnięciu wszystkich wymaganych symboli, przedstawionych na  wyciągniętych kartach, operacja kończy się sukcesem. Operacja kończy się porażką w wypadku, gdy skończy się czas, chirurg wyciągnie nieodpowiedni symbol z pojemnika lub gdy ilość symboli na wyciągniętych kartach uniemożliwia wykonanie operacji. Po skończonej operacji należy wyciągnięte symbole umieścić ponownie w butelce, a talię kart potasować.

Operacje przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, na który składa się:

 

 • Talia kart chirurga (30 kart):

  • 18 kart z jednym symbolem, po dwie karty na każdy z dziewięciu symboli

  • 9 kart z dwoma symbolami, po jednej na każdy symbol

  • 3 kart pustych

 • Butelka z symbolami w środku

 • Narzędzia chirurgiczne - dwa druty do wyciągania symboli z butelki

 • Minutnik

Stara mechanika

Mechanika ran i chemia bojowa

Mechanika chirurga

Chirurg ratuje życie. Jeżeli ranny gracz nie ma przy sobie żadnej chemii bojowej (albo ma okaleczenie), to zmuszony jest udać się do chirurga.

 

Chirurg rozpoczyna interwencję od diagnozy medycznej, która ma na celu ustalenie poziomu trudności operacji, którą będzie przeprowadzać.

 

Stan zdrowia pacjenta jest określany poprzez ilość zgromadzonych przez niego punktów obrażeń (znaczniki “X”).

 

Gracz wykłada na stół swoje “X” i losuje tyle liczb, ile posiada punktów obrażeń (“X”). Wylosować można liczby od 0 do 3. Po wyłonieniu liczb należy je zsumować i dodać do tego współczynnik obrażeń.

 

Współczynniki obrażeń:

 • Poważne obrażenia (XX) = [+1]

 • Ciężkie obrażenia (XXX) = [+2]

 • Krytyczne obrażenia (XXXX) = [+3]
   

Uzyskany wynik określa poziom trudności operacji, czyli ile kart z talii wyciąga chirurg.

 

Przykład:

Twardydyskus przychodzi do chirurga Kutnapletona. Jego obrażenia są Ciężkie (czyli posiada 3 znaczniki “X”), więc losuje 3 liczby. Wyniki losowania to: 1, 3, 1. Suma z losowania to 5 plus współczynnik obrażeń 2, więc poziom trudności operacji to 7. Oznacza to, że chirurg wyciąga z talii 7 kart i przystępuje do operacji.

9 symboli, które można znaleźć na kartach chirurga

Przeprowadzanie operacji

IMPREZY, KTÓRE LUBIMY

PATRONI

SPONSORZY

W trakcie trwania gry walki między uczestnikami gry (Graczami, mobami etc.) mogą być rozstrzygane na dwa sposoby – walkę strzelecką (z wykorzystaniem replik ASG) bądź walkę wręcz (z wykorzystaniem otulin).

Uwaga: ze względu na używanie w trakcie gry replik ASG na terenie całej gry obowiązuje BEZWZGLĘDNY  OBOWIĄZEK noszenia okularów ochronnych zatwierdzonych przed grą terenową, z wyłączeniem stref do tego wyznaczonych (strefy Off-ASG) acz zalecane jest noszenie okularów także w strefach Off-ASG.