DO GÓRY

Definicje ogólne:

Gra terenowa – LARP (ang. Live Action Role-Playing) odbywający się w trakcie trwania Antykonwentu Rafineria 2024 w Woli Wodyńskiej. Trwa od poniedziałku (22.07.2024) do czwartku (25.07.2024).

Organizacja – Osoby odpowiedzialne za powstanie i przebieg całego Antykonwentu Rafineria 2024. Bogowie, którym należy składać ofiarę, żeby nigdy nie zabrakło Perelli.

Uczestnik gry – osoba, która wykupiła akredytację na cały konwent bądź jej część. Zaakceptowała regulamin, zgadza się na grę, stosuje się do mechanik i aktywnie uczestniczy w grze terenowej.

 

Na terenie Gry Terenowej mogą znajdować się osoby będące uczestnikami gry, takie jak:

 

Mistrzowie Gry (MG) – Uczestnicy gry odpowiedzialni za przebieg gry terenowej. Wcielają się w postacie i uczestniczą w samej rozgrywce. W razie jakichkolwiek wątpliwości (np. związanych z mechaniką gry, fabuły, eventów etc.) to do nich należy kierować pytania. Posiadają oni specjalne oznaczenia, żeby można ich było łatwo rozpoznać (wykrzyknik nad głową, opaska na ramieniu etc.).

Gracze – Uczestnicy gry którzy wcielają się w postacie w trakcie gry. Ich cechy określane są podczas tworzenia postaci przed rozpoczęciem gry terenowej.

NPC– Osoby wcielające się w postaci wyznaczone im przez Mistrzów Gry. Ich głownym zadaniem jest tworzenie tła fabularnego oraz wchodzenie w interakcję z graczami. Ta sama osoba może wcielić się w więcej niż jedną rolę w trakcie gry.

 

Ponadto na Terenie gry mogą przebywać również osoby nie będące uczestnikami gry terenowej:

 

Obsługa – Osoby te nie biorą udziału w rozgrywce i są „niewidoczne” dla bohaterów graczy. Nie są uczestnikami gry. Można ich rozpoznać po odblaskowej kamizelce. Wchodzenie z nimi w jakiekolwiek interakcje (strzelanie, atakowanie etc.) jest surowo zabronione (oczywiście nikt cię nie ukarze jak zapytasz np. którędy do kibelka, ale Obsługa bywa niebezpieczna – pytasz na własne ryzyko).

Osoby postronne – Na terenie gry mogą znaleźć się osoby postronne (turyści, spacerowicze, okoliczni mieszkańcy. grzybiarze, policja etc.) Nie są uczestnikami gry. Wchodzenie z nimi w interakcje (strzelanie, atakowanie etc.) jest surowo zabronione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas trwania gry terenowej wyróżniamy dwa stany w jakich mogą znajdować się bohaterowie graczy:

 

In-game – Postać znajduje się w grze i przebywa na terenie gry. Można z nią wchodzić w interakcje

Off-game – Postać NIE znajduje się w grze. Osoba Off-game powinna znajdować się poza terenem gry. W szczególnych przypadkach (wypadki, problemy zdrowotne, śmierć postaci) można zejść z terenu gry i udać się do strefy Off-game. Należy wtedy podnieść ręce do góry i krzyczeć „Off-game!”, kierując się poza strefę gry. Nadużycia tej mechaniki będą karane.

 

Wyróżniamy również następujące strefy:

Strefa poza grą (off-game) – Obejmująca parking, pole namiotowe, toalety etc. Oznaczona taśmą. W tej strefie nie toczy się Gra. Obowiązuje tu bezwzględny zakaz używania broni ASG. Broń taką należy nosić rozładowaną, z odpiętym magazynkiem.

Strefa gry (in-game) – Strefa gdzie toczy się gra z wykorzystaniem broni ASG. Jej granice zostaną określone przed rozpoczęciem gry i oznaczone przy pomocy taśmy.

 

Inne mechaniki i ważne pojęcia

Biały ręcznik – W przypadku gdy dochodzi do sytuacji niebezpiecznej (np. wypadek, pożar, nagłe problemy zdrowotne) należy krzyknąć „Biały ręcznik”. Powoduje to zatrzymanie gry w okolicy. Następnie niezwłoczne znajdź MGa lub NPCa i poinformuj go o zaistniałej sytuacji. Po rozwiązaniu problemu gra wraca do normalnego stanu po haśle MG/NPCa, „gra start”.

Zasada czerwone/zielone - Gdy dochodzi do okoliczności, gdzie jeden gracz chce wejść w kontakt z drugim inny niż atak bronią otulinową (przeszukanie, niesienie rannego) gracz pyta „czerwone, czy zielone”. Przy uzyskaniu „zielonego światła” z obu stron, gracze mogą wejść w kontakt. W przeciwnym wypadku (choć jedna osoba powie „czerwone”) kontakt jest ograniczony, a akcja odbywa się na zasadach fabularnych. Podczas gry terenowej nie obowiązują żadne ograniczenia co do używanego słownictwa oraz sposobu ich wyrażania.

Kradzież – Fabularna kradzież może odbywać się tylko w czasie trwania gry (In-game). Zabroniona jest kradzież rzeczy znajdujących się poza strefą gry (off-game) np. w prywatnych namiotach etc. Kraść można wszystkie przedmioty dostarczone graczom przez MG (sprzęt do wykonywania mechanik specjalistycznych, amunicja, chemia, gamble etc.). Zabroniona jest kradzież kart ran, kart trafień, PD’ków, sztuczek oraz własności prywatnej w tym elementów strojów. W uzasadnionych przypadkach (za zgodą właściciela) dopuszczalna jest kradzież broni otulinowej i elementów stroju. Kradzież Replik ASG, można dokonywać tylko pod ścisłym nadzorem MG.

Przeszukiwanie – gracz może zostać przeszukany tylko jeśli na to pozwoli („zielone”). Jeśli na to nie pozwoli („czerwone”), zobowiązany jest pokazać wszystkie posiadane przedmioty w danej części wskazanej przez przeszukującego. Jeśli gracz pozwoli na przeszukanie następuje normalne przeszukiwanie, które gracz może w każdej chwili przerwać mówiąc „Czerwone”. UWAGA! Sztuczki, karty ran, trafień i PDki nie są przedmiotami i nie można ich odebrać innemu graczowi.

 

Punkty doświadczenia – W czasie gry, bohaterowie graczy będą nagradzani punktami doświadczenia (PDki). Otrzymane punkty doświadczenia mogą zostać wydane do zakupu sztuczek w wyznaczonym miejscu. PDki dostaje się za: klimatyczne odgrywanie postaci, wyjścia na akcje i w teren. Jak zrobiłeś coś fajnego, a nie było przy tym MG, to opowiedz mu o tym, by dostać punkty. Lepiej jednak, żeby był, bo nie zawsze uwierzą na słowo. 

Sztuczki – specjalne zdolności jednorazowego użytku zależne od wybranej profesji, które gracze mogą nabyć za punkty doświadczenia.

Chemia bojowa – przedmioty takie jak MedPack, DeadLine, czy AR-23. Przedmioty jednorazowego użycia. Najczęściej w formie tabletki lub strzykawki z dołączoną kartką zawierającą opis działania.

Narkołyki – Chemiczne środki rekreacyjne zapewniające bonusy zwykle za cenę późniejszego „kaca” (np. Tornado). Najczęściej w formie tabletki lub strzykawki z dołączoną kartką zawierającą opis działania. (element fabularny, nie zawiera niedozwolonych środków odurzających)

Pirotechnika – W trakcie gry pirotechniki mogą używać tylko MG lub osoby przez nich wyznaczone. Osoby o wrażliwym słuchu powinny zadbać o odpowiednią ochronę słuchu we własnym zakresie.

Pojazdy – na terenie gry mogą znajdować się pojazdy. Pojazdy mogą obsługiwać tylko osoby wyznaczone przez organizację - MG, NPC, oraz graczy wyznaczonych przez organizację. Wszyscy pozostali gracze mają ZAKAZ włączania i prowadzenia pojazdów. W przypadku napotkania pojazdu, należy zachować bezpieczną odległość.

Mechanika ogólna

IMPREZY, KTÓRE LUBIMY

PATRONI

SPONSORZY